Historie

De historie van de vereniging


In 1962 besloten Gerard van Alten en Gijs Ton bij hun werkgever, van Gend & Loos aan de Vlietweg, een tafeltennis afdeling op te zetten als onderdeel van de personeelsvereniging. Met toestemming van de directie mochten er wat later, in verband met de kleinschaligheid, ook enkele mensen van buitenaf de tafeltennis ploeg komen versterken. Door Gerards tafeltennis verleden en contacten bij zijn oud-werkgever Fokker, waren er snel een aantal tafeltennissers gevonden die de overstap maakten van Fokker naar van Gend & Loos.

In 1975 besloot de directie dat mensen, die niet bij het bedrijf werkten, ook niet meer door de magazijnen mochten lopen. Dat was een probleem omdat intussen de meeste tafeltennis leden van buitenaf kwamen. Gerard zocht toen contact met zijn korfbalclub T.O.V. en de hele tafeltennis afdeling van van Gend & Loos kon verkassen en ging weer als tafeltennis afdeling op in korfbalclub T.O.V. Een verhuizing van de Vlietweg naar de Noordendijk, in de toenmalige Windhondenpolder.

Na een verbouwing in 1976, van het clubgebouw, was er echter te weinig ruimte beschikbaar voor het tafeltennissen en was uitbreiding niet mogelijk. Een nieuw vertrek volgde. Door een tip van Dirk Hoogmoed, bekend bij buurthuis “De Stoof”, kwamen op 17 mei 1977 een achttal personen bijeen met als doel een zelfstandige tafeltennis vereniging op te richten. De speellocatie werd het buurthuis aan de Troelstraweg. Een nieuw bestuur werd samengesteld met Theo Schilthuizen als voorzitter; Ben Visscher secretaris; Jan von Nuland penningmeester; Gerard van Alten wedstrijdsecretaris en Dirk Hoogmoed commissaris. Met dank aan de leiding van het buurthuis, we speelden onder de statuten van het buurthuis en de directie van Moduul TV, die ons van een tafeltennis tafel, kleding en sporttassen voorzag werd er gestart op 1 juni 1977.

De clubnaam werd gewijzigd van T.O.V. in een voor de hand liggende naam nl. t.t.v. Moduul/de Stoof. Er werd begonnen met vier teams. In de loop van oktober 1977 kwamen er zoveel nieuwe leden bij dat er zelfs, door ruimtegebrek, een ledenstop moest worden ingesteld. Er volgde een aantal goede jaren met als hoogtepunt 1982. De viering van het eerste lustrum met een groot tafeltennis toernooi in sporthal Sterrenburg en daarna voor alle deelnemers een heel gezellige feestavond in De Stoof. Helaas werd in 1985, door bezuinigingen van de Gemeente Dordrecht, de subsidiekraan van buurthuis De Stoof dichtgedraaid. Hierdoor werd als gevolg daarvan de huurprijs voor onze vereniging veel hoger. Ook viel de sponsoring, door het faillissement van Moduul TV, weg. Zodat het financieel moeilijk werd om de zaak draaiende te houden. Daarbij kwam nog dat de omstandigheden er in en rondom het buurthuis er ook niet beter op werden, diefstallen, vandalisme en vernielingen aan auto’s, enz.. Besloten werd toen, door bemiddeling van Dirk de Jong, werknemer in de Merwehal, een gesprek aan te gaan met de directie van die hal, Jan van der Pligt en Leen Streefkerk. Dit resulteerde in een huurcontract per 23 mei 1985. Per 1 juli 1985 werd de nieuwe verenigingsnaam: t.t.v. “Merwestad”. Ook hadden we inmiddels eigen statuten en een h.h. reglement. Met toestemming van de NTTB speelden we in de competitie onder de naam t.t.v. “Merwehal”. Deze samenwerking duurde 11 jaar. Toen ging de Merwehal over in andere handen en trok de oude directie zich terug in hun discotheek Alcazar in Puttershoek. De Merwehal kreeg een nieuwe eigenaar, de heer Tukker. De samenwerking met hem duurde precies één jaar. Dit door verschil in inzichten over zaalinrichting en verhuur. Ook werden er steeds meer eisen gesteld aan onze leden wat betreft klaarzetten en opruimen van materiaal. Daarbij opgeteld de voor vele leden te hoge consumptieprijzen en de vreugde was snel over. Door bemiddeling van onze secretaris, Paul Suijkerbuijk, tevens voorzitter van de Invalidensportvereniging “De Drechtsteden”, (ISD), werd het mogelijk om vanaf 25 juni 1996 te gaan spelen als t.t.v. Merwestad in de Dirk Jongeneelhal aan de Domela Nieuwenhuisweg in Crabbehof. Hierdoor ontstond, tot op de dag van vandaag, een hechte band We begonnen met 8 teams. Later is ook nog t.t.v. Derks in onze vereniging opgenomen.

 

Tafeltennisvereniging Merwestad bestaat 25 jaar!

Historie: Het was in 1962 dat werd besloten om een tafeltennisvereniging op te zetten. Dit zou dan moeten gebeuren als onderdeel van de personeelsvereniging van Van Gend & Loos aan de Vlietweg Met toestemming van de directie mocht, in verband met de kleinschaligheid, ook enkele mensen van buitenaf in de vereniging worden opgenomen. Al snel kwamen er een aantal tafeltennissers over van Fokker. Contact werd opgenomen met korfbalclub T.O.V. omdat de directie van Van Gend & Loos vond,
dat er niet meer door de magazijnen gelopen mocht worden om in de tafeltennisruimte te komen. Er werd in 1975 verkast naar de Noordendijk, de toenmalige Windhondpolder Na een verbouwing in 1976 was er geen plaats meer voor een tafeltennisvereniging
en dus moest opnieuw naar een andere locatie worden gezocht. Dit werd het buurthuis “de Stoof” aan de Troelstraweg. De clubnaam werd gewijzigd van T.O.V. in T.T.V. Moduul/de Stoof Vier teams waren er, maar in de loop van 1977 kwamen er zoveel nieuwe leden bij dat we in ruimtegebrek kwamen. Een ledenstop moest worden ingesteld. Het eerste lustrum werd gevierd met een groot tafeltennistoernooi in Sporthal Sterrenburg en met een gezellige feestavond in de Stoof In 1985 werd, door bezuinigingen van de
gemeente Dordrecht, de subsidiekraan van buurthuis de Stoof dichtgedraaid. De huurprijs steeg daardoor flink. Ook de sponsoring viel weg door financiële problemen bij Moduul TV. Per 1 juni 1985 werd de huidige vereniging officieel opgericht onder de naam T.T.V. Merwestad. Door bemiddeling van een werknemer kwam er een huurcontract tot stand met De Merwehal. Onder auspiciën van de NTTB werd er competitie gespeeld en was er sprake van een volwaardige tafeltennisvereniging. De samenwerking met de Merwehal duurde 12 jaar. Door allerlei omstandigheden, te hoge huur e.d., was het hierna tijd om naar een andere ruimte uit te kijken. Door de secretaris van de vereniging, die tevens voorzitter was van de Invalidensportvereniging Drechtsteden (I.S.D), werd bemiddeld om te kunnen gaan spelen in de Dirk Jongeneelhal aan de Domela Nieuwenhuisweg. Iets later zijn ook wat leden van T.T.V. Derks opgenomen binnen de T.T.V. Merwestad. Tot en met 30 juni 2010 waren we gehuisvest in de Dirk Jongeneelhal, totdat ook daar het doek viel. De tafeltennistafels en overige attributen moesten worden opgeslagen. Er werd contact gezocht met het Sportbedrijf Dordrecht om een nieuwe speelzaal te vinden Door de bestuursleden en het Sportbedrijf is hard gewerkt om in het nieuwe seizoen weer de competitie op te kunnen starten in een andere accommodatie. En dat is gelukt.