Merwestad gaat al een tijd terug
De historie van t.t.v. Merwestad

In 1962 besloten Gerard van Alten en Gijs Ton bij hun werkgever, van Gend & Loos aan de Vlietweg, een tafeltennisafdeling op te zetten als onderdeel van de personeelsvereniging. Met toestemming van de directie mochten er wat later, in verband met de kleinschaligheid, ook enkele mensen van buitenaf de tafeltennisploeg komen versterken. Door Gerards tafeltennisverleden en contacten bij zijn oud-werkgever Fokker, waren er snel een aantal tafeltennissers gevonden die de overstap maakten van Fokker naar van Gend & Loos.

In 1975 besloot de directie dat mensen, die niet bij het bedrijf werkten, ook niet meer door de magazijnen mochten lopen. Dat was een probleem omdat intussen de meeste tafeltennisleden van buitenaf kwamen. Gerard zocht toen contact met zijn korfbalclub T.O.V. en de hele tafeltennisafdeling van van Gend & Loos kon verkassen en ging weer als tafeltennisafdeling op in korfbalclub T.O.V. Een verhuizing van de Vlietweg naar de Noordendijk, in de toenmalige Windhondenpolder.

Na een verbouwing in 1976 van het clubgebouw, was er echter te weinig ruimte beschikbaar voor het tafeltennissen en was uitbreiding niet mogelijk. Een nieuw vertrek volgde. Door een tip van Dirk Hoogmoed, bekend bij buurthuis “De Stoof”, kwamen op 17 mei 1977 een achttal personen bijeen met als doel een zelfstandige tafeltennisvereniging op te richten. De speellocatie werd het buurthuis aan de Troelstraweg. Een nieuw bestuur werd samengesteld met Theo Schilthuizen als voorzitter; Ben Visscher secretaris; Jan van Nuland penningmeester; Gerard van Alten wedstrijdsecretaris en Dirk Hoogmoed als commissaris. Met dank aan de leiding van het buurthuis, we speelden onder de statuten van het buurthuis en de directie van Moduul TV, die ons van een tafeltennis tafel, kleding en sporttassen voorzag werd er gestart op 1 juni 1977.

De clubnaam werd gewijzigd van T.O.V. in een voor de hand liggende naam namelijk t.t.v. Moduul/de Stoof. Er werd begonnen met vier teams. In de loop van oktober 1977 kwamen er zoveel nieuwe leden bij dat er zelfs, door ruimtegebrek, een ledenstop moest worden ingesteld. Er volgde een aantal goede jaren met als hoogtepunt 1982. De viering van het eerste lustrum met een groot tafeltennistoernooi in sporthal Sterrenburg en daarna voor alle deelnemers een heel gezellige feestavond in De Stoof. Helaas werd in 1985, door bezuinigingen van de Gemeente Dordrecht, de subsidiekraan van buurthuis De Stoof dichtgedraaid. Hierdoor werd als gevolg daarvan de huurprijs voor onze vereniging veel hoger. Ook viel de sponsoring, door het faillissement van Moduul TV, weg. waardoor het financieel moeilijk werd om de zaak draaiende te houden. Daarbij kwam nog dat de omstandigheden er in en rondom het buurthuis er ook niet beter op werden: diefstallen, vandalisme en vernielingen aan auto’s, enz. Besloten werd toen, door bemiddeling van Dirk de Jong, werknemer in de Merwehal, een gesprek aan te gaan met de directie van die hal, Jan van der Pligt en Leen Streefkerk. Dit resulteerde in een huurcontract per 23 mei 1985. Per 1 juli 1985 werd de nieuwe verenigingsnaam: “TTV Merwestad”. Ook hadden we inmiddels eigen statuten en een h.h. reglement. Met toestemming van de NTTB speelden we in de competitie onder de naam “TTV Merwehal”. Deze samenwerking duurde 11 jaar. Toen ging de Merwehal over in andere handen en trok de oude directie zich terug in hun discotheek Alcazar in Puttershoek. De Merwehal kreeg een nieuwe eigenaar, de heer Tukker. De samenwerking met hem duurde precies één jaar. Dit door verschil in inzichten over zaalinrichting en verhuur. Ook werden er steeds meer eisen gesteld aan onze leden wat betreft klaarzetten en opruimen van materiaal. Daarbij opgeteld de voor vele leden te hoge consumptieprijzen en de vreugde was snel over. Door bemiddeling van onze secretaris, Paul Suijkerbuijk, tevens voorzitter van de Invalidensportvereniging “De Drechtsteden” (ISD), werd het mogelijk om vanaf 25 juni 1996 te spelen in de Dirk Jongeneelhal aan de Domela Nieuwenhuisweg in Crabbehof.  We begonnen met 8 teams. Later is ook nog “TTV Derks” in onze vereniging opgenomen. In 2010 echter moesten we noodgedwongen wederom verhuizen vanwege de aangekondigde sloop van de Dirk Jongeneelhal naar sporthal “de Admiraal” in Wielwijk, een spiksplinternieuwe locatie van Sport+ van de gemeente. Hier hebben we het uitgehouden tot de verhuizing in 2014 naar de huidige, meer centrale en beter bereikbare (via N3) locatie van Sport+ aan de Maria Montessorilaan (Leerpark). Hier hopen we nog lang te kunnen verblijven.